ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ด้วยทีมงานผู้เชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อความพึ่งพอใจและมั่นใจสูงสุดของลูกค้า
◘ ติดต่อเรา


บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด

21 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ.7 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

21., SOI CHALERM PRAKIAT RAMA 9
SOI 7, NONGBON, PRAVATE, BANGKOK 10250 THAILAND

โทรศัพท์ : 0-2743-3963-4 
แฟกซ์ : 0-2743-3965
E-mail : sale@ih-consultant.com

WEBSITE : www.ih-consultant.com